Kako učiti strani jezik

U vremenu kada je poznavanje samo jednog stranog jezika nedovoljno, susrećemo se sa potrebom da znamo još jedan strani jezik i to dovoljno dobro da možemo da se barem sporazumemo, razumemo i komuniciramo na osnovnoj bazi. To je minimum koji se danas traži u savremenom, modernom i razvijenom svetu i poslu.

Odmah moramo reći – strani jezik nam neće sam “ući u glavu” … moramo se pomučiti.

xob5PswDvW6WGZJoUTNJDQ

MOTIVACIJA

 

Neophodno je biti motivisan tj. znati tačno zašto želite da naučite strani jezik. Tačnije, da li je motiv posao, zadovoljstvo, putovanje, opšta kultura, …. Kada prepoznate tj. identifikujete svoj motiv za učenje odabranog stranog jezika, treba da motiv stalno sebi ponavljate, s vremena na vreme, da ga ne zaboravite ili da vam ne pobegne, jer je motivacija prioritet. Motivacija će vas u mesecima koji slede tokom učenja stranog jezika gurati napred i davati vam volju za nastavak, kada dođe do zasićenja. Očekujte zasićenje jer je ono normalno i sasvim prirodno. Jako malo pojedinaca uspe da nauči strani jezik a da ne dođe do problema “zasićenja”. Ali upravo sa saznanjem da je ono normalno i da treba da ga očekujete, lakše ćete ga prebroditi kada za to dođe momenat.

 

ODABIR ŠKOLE STRANIH JEZIKA

 

Izuzetno je bitno da na pravi način i pravim kriterijumima izaberete školu stranih jezika, u kojoj ćete učiti strani jezik. Naravno, odmah da kažemo, strani jezik se može naučiti i bez ičije stručne pomoći i većina materijala za učenje je maksimalno dostupna svima (tako je sa svim znanjima, ne samo sa stranim jezikom koji odaberete). Ali suština je da je samostalno učenje stranih jezika izuzetno teže od grupnog rada pod stalnim vođstvom angažovanog profesora, koji Vas stimuliše, usmerava i nekada “tera” da se angažujete više, kada posumnjate u svoje mogućnosti.

Zato je profesor koji vas uči stranom jeziku izuzetno bitan i važan. On vam ukazuje na pravac kojim vaše učenje treba da ide, jer pored znanja stranog jezika koji profesor ima, on poseduje i znanje o metodama učenja, pedagogiji kao i načine kako da vas motiviše kada vam je to potrebno. Samim tim, škola koju izaberete je izuzetno važna. Kriterijum odabira treba da bude prvenstveno referenca škole, tačnije koliko dogo postoji, koliko su stručni profesori, “feedback” odnosno zadovoljstvo ili ne-zadovoljstvo učenika koji su pohađali tu školu stranih jezika, literatura i programi po kojima rade, uslovi u samoj školi po pitanju ambijenta za rad, radne atmosfere kao i na kraju, sam angažman profesora da motiviše učenika.

NAPOMINJEMO – cena kursa nikako ne sme da bude klavni kriterijum za odabir škole stranih jezika, jer je u svetu i vremenu u kojem danas živimo izreka “koliko para toliko i muzike” uglavnom i tačna. Razlika od nekoliko stotina dinara vas neće ni osiromašiti niti obogatiti, ali može da bude značajno po pitanju kvaliteta škole.

nacini ucenja stranog jezika

UPORNOST

Ovo je jedan od izuzetno bitnih faktora koji utiču na vaše uspešno savladavanje stranog jezika koji ste izabrali. Upornost je osobina koja se stiče vremenom, sa naznakom da je neko stekne veoma rano u životu a neko nikad. Izuzetno je važno što pre shvatiti suštinu ove osobine, koja je pokretač u svakom poslu kojim se bavite, pa samim tim i u učenju. Kada je jednom steknete i postanete svesni da je posedujete, uspeh je zagarantovan.

U procesu učenja stranog jezika, upornost se ogleda u momentima kada vam zafali motivacije, energije i želje da napredujete. Sa početkom kursa, sebi treba da zacrtate cilj – a to je da kurs i završite. Pogotovo ako učite jezik koji do sada ne poznajete i nemate nekog bližeg dodira.

Takođe – upornost i želja da zaista naučite strani jezik vas motiviše i stimuliše da i pored školskih obaveza koje su jako bitne, imate i sopstvene inicijative u vaše slobodno vreme.

Neke od aktivnosti koje vam mogu pomoći u lakšem i bržem savladavanju stranog jezika:

  • S vremena na vreme pogledajte film na stranom jeziku koji učite, bez prevoda. Jasno je, ništa nećete razumeti ali će vam slušanje jezika ući u podsvest i posle nekog vremena će vam jezik biti privlačniji i “bliži”, pogotovo ako se radi o jezicima koji nisu stalno u upotrebi.
  • Pronađite “prijatelja” na nekoj od društvenih mreža iz zemlje gde je strani jezik koji učite maternji i komunicirajte sa njim, o svakodnevnim stvarima (ovo sugerišemo na malo višim stadijumima znanja – ipak morate za komunikaciju imati određeno znanje)
  • Vodite svoj rečnik stranih reči. Pored školskog rečnika, vodite i pišite svoj. Svaki dan se trudite da naučite nekoliko reči. Kada vam to uđe u naviku, brzo ćete savladavati nepoznate reči
  • Svaki dan se trudite da barem malo mislite na strani jezik koji učite. Svaki dan ako učinite mali korak ka savladavanju znanja, posle nekog vremena ćete osetiti ubrzanje
  • OBAVEZNO radite domaće zadatke koje vam profesor zadaje

 

U narednim člancima ćemo pisati još o tome kako da pospešite i ubrzate savladavanje novog stranog jezika, a i kako da ubrzate proces učenja.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *