Manhattan Edukativni Centar nudi osnovcima, srednjoškolcima i studentima osnovnih, master i doktorskih studija apsolutnu podršku u nastavi, popunjavanje “rupa u znanju” kao i pripreme za sve vidove testova, kontrolnih zadataka i svih ostalih vidova provere znanja. Nudimo konstruktivan i motivacioni rad sa osobama kojima treba podrška i pomoć u savladavanju određenih delova gradiva, sticanje znanja i prelazak sa nižeg na viši nivo poznavanja jezika.

NUDIMO:

  • Pripreme za kontrolne i pismene/usmene ispite za osnovce i srednjoškolce
  • Celogodišnji rad na savladavanju jezika
  • Pripreme za polaganje ispita iz jezika na fakultetima
  • Pripreme za upise na fakultete ili srednje škole
  • Pomoć u popravljanju ocena
  • Pomoć i priprema za polaganje popravnog ispita
  • Dopunjavanje znanja

podrska-u nastavi