italijanska zastava

KURS ITALIJANSKOG JEZIKA

Italijanski je peti jezik po redu u Svetu koji se uči u školama. Jezik romantike i ljubavi. Pored Italije i okolnih zemalja gde ima svoj najjači uticaj, govori se i u Sjedinjenim Američkim Državama zahvaljujući veoma velikom broju iseljenika. Govori ga oko 60 miliona ljudi. Službeni je jezik u Italiji i u San Marinu, a uz latinski jezik je takođe službeni u Vatikanu.

1. OSNOVNI KURS ITALIJANSKOG JEZIKA

Nivo

  • Livello elementare A1 e A2 – početni nivo (1 i 2)

2. OSNOVNI KURS ITALIJANSKOG JEZIKA

Nivo

  • Livello intermedio B1 e B2 – srednji nivo (1 i 2)

3. OSNOVNI KURS ITALIJANSKOG JEZIKA

Nivo

  • Livello avanzato – viši nivo

4. STRUČNI KURS

Nivo

  • Italiano per giuristi

5. STRUČNI KURS

Nivo

  • Italiano per economisti

6. STRUČNI KURS

Nivo

  • Italiano per medici

POSEBNA PONUDA:

  • Poslovni italijanski jezik
  • Konverzacija
  • Intenzivni kursevi (trajanje: do 2 meseca; 4-5 puta nedeljno po 1.5 sat)