francuska zastava

KURS FRANCUSKOG JEZIKA

Jezik Francuskog vina, Ajfelove kule i Pariza. Govori ga kao maternji jezik oko 110 miliona ljudi, dok se njim svakodnevno služi oko 190 miliona. Francuske Afričke kolonije ga i danas koriste kao zvanični, a zvanični je i u nekim državama Kanade. Drugi je po učenju u školama u Svetu.

1. OPŠTI KURS FRANCUSKOG JEZIKA:

Nivo

  • Niveau débutant 1 – početni 1

2. OPŠTI KURS FRANCUSKOG JEZIKA:

Nivo

  • Niveau debutant 2 – početni 2

3. OPŠTI KURS FRANCUSKOG JEZIKA:

Nivo

  • Niveau moyen 1, 2 – srednji 1 i 2

4. OPŠTI KURS FRANCUSKOG JEZIKA:

Nivo

  • Niveau avancé 1, 2 – napredni 1 i 2

POSEBNA PONUDA:

  • Poslovni Fancuski jezik
  • Francuski jezik u turizmu
  • Konverzacija
  • Priprema za međunarodno priznate ispite iz Francuskog jezika

MEĐUNARODNO PRIZNATI SERTIFIKATI FRANCUSKOG JEZIKA:

  • 1. DELF (Diplôme d’études en langue française A1, A2, B1, B2)
  • 2. DALF (Diplôme approfondi de langue française C1, C2)

FORMIRANJE KURSA POČINJE ONOG TRENUTKA KADA SE JAVI DOVOLJAN BROJ ZAINTERESOVANIH ZA FORMIRANJE GRUPE ISTOG NIVOA ZNANJA)