Posts

Kako NE učiti strane jezike

Veoma je važno znati kako učiti. To je najveća mudrost života i samim time i školovanja odnosno u ovom slučaju učenja stranih jezika. Sve u životu je učenje kao i ceo život. Svako od nas se nekada našao u situaciji da mora sebe…

Kako učiti strani jezik

U vremenu kada je poznavanje samo jednog stranog jezika nedovoljno, susrećemo se sa potrebom da znamo još jedan strani jezik i to dovoljno dobro da možemo da se barem sporazumemo, razumemo i komuniciramo na osnovnoj bazi. To je minimum koji…