spanska zastava

KURS ŠPANSKOG JEZIKA

Španski jezik je četvrti po broju govornika u Svetu. Maternji je jezik za preko 352 miliona ljudi a razume ga preko 420 miliona ljudi. Govori se u Španiji i Hispanoamerici i po broju govornika, pretekao je Engleski jezik. Kod nas veoma veliki uticaj stekao kroz Španske TV novele. Takođe, jedan od najkorišćenijih u Sjedinjenim Američkim Državama.

1. OSNOVNI KURS ŠPANSKOG JEZIKA:

Nivo

  • Osnovni

2. OSNOVNI KURS ŠPANSKOG JEZIKA:

Nivo

  • Srednji

3. OSNOVNI KURS ŠPANSKOG JEZIKA:

Nivo

  • Napredni

4. OSNOVNI KURS ŠPANSKOG JEZIKA:

Nivo

  • Španski za decu

POSEBNA PONUDA:

  • Poslovni Španski jezik
  • Konverzacija
  • Intenzivni kursevi (trajanje: do 2 meseca, 4-5 puta nedeljno po 1.5 sat)
  • Španski za decu