Kurs engleskog jezika

KURS ENGLESKOG JEZIKA

Engleski jezik, jezik celog Sveta i sa preko 380 miliona direktnih korisnika definitivno spada u najvažnije jezike, tj. jezik koji morate znati. Spada u grupu zapadnogermanskih jezika i ima status globalnog jezika, a četvrti je po redu što se rasprostranjenosti i broja korisnika tiče. Govori se u Velikoj Britaniji, SAD, Kanadi, Severnoj Irskoj, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi i mnogim drugim zemljama.

1. OPŠTI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Trajanje

 • 48 časova x 90 minuta
 • Grupe od 5 do 8 osoba

Nivo

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
 • FCE (First certificate in English)
 • CAE (Certificate in Advanced English)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English)

Opšti kursevi engleskog jezika su kursevi koji su najpopularniji i najinteresantniji učenicima zbog svog trajanja i tempa rada. Tempo od 2x nedeljno je NAJBOLJI tempo za sve one koji rade, studiraju ili imaju neke druge obaveze tokom dana i nemaju slobodnog vremena da se učenju stranog jezika posvete svaki dan, što bi svaki drugi tempo rada zahtevao.

2. POSLOVNI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Trajanje

 • 16 – 24 časa x 90 minuta
 • Grupe od 4 do 6 osoba

Nivo

 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
 • FCE (First certificate in English)

Kurs poslovnog engleskog jezika se održava za učenike i polaznike koji imaju solidno predznanje jer je namenjen osobama koje već znaju engleski jezik i sa njim se dobro služe pa samim tim mogu da razvijaju konverzaciju i vokabular na poslovnom engleskom jeziku. Organizujemo ih kada se za njih ukaže potreba i kada se stvori dovoljno interesovanja za početak grupe – uglavnom se ovi kursevi zbog potrebe učenika održavaju u individualnoj formi.

U mogućnosti smo da organizujemo kurs poslovnog engleskog jezika iz oblasti:

 • Ekonomija
 • Menadžment
 • Pravo
 • Medicina

3. PRIPREME ZA MEĐUNARODNE DIPLOME

Trajanje

 • U zavisnosti od intenziteta kursa

Nivo

 • FCE (grupna ili individualna nastava)
 • CAE (grupna ili individualna nastava)
 • CPE (grupna ili individualna nastava)
 • BEC (grupna ili individualna nastava)
 • IELTS (individualna nastava)
 • TOEFL (individualna nastava)

Način priprema za međunarodne diplome je uglavnom individualnog tipa, jer svaki učenik i polaznik ima drugačiji cilj, drugačiju potrebu i samim tim svaki plan rada se razlikuje od polaznika do polaznika.

4. OPŠTI KURSEVI KONVERZACIJE ENGLESKOG JEZIKA

Trajanje

 • 24 časa (24 x 60 minuta)
 • Grupe od 5 do 10 osoba

Kursevi konverzacionog engleskog jezika se formiraju po potrebi i kada se za njih pokaže interesovanje.
Upis traje cele godine ali grupe počinju sa radom periodično.
Namenjen je osobama koje imaju solidno predznanje engleskog jezika i samim tim su u stanju da proširuju svoj vokabular i fond reči koje koriste.
Najčešće se održavaju u individualnoj formi po zahtevu učenika.

OPŠTI ENGLESKI:

 • Beginner – početni nivo 1
 • Elementary – početni nivo 2
 • Pre-Intermediate – niži srednji nivo
 • Intermediate – srednji nivo
 • Upper-Intermediate – viši srednji nivo
 • Advanced – napredni nivo

MEĐUNARODNO PRIZNATI SERTIFIKATI:

 • FCE (First Certificate in English)
 • CAE (Certificate in Advanced English)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English)
 • IELTS (International English Language Testing System)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language )