madjarska zastava

KURS MAĐARSKOG JEZIKA

Mađarski jezik, kao jezik kojeg govori oko 14 miliona ljudi u Evropi i Mađarska država, kao već dugogodišnji član Evropske unije svakako predstavlja faktor u regionu i jezik koji je bitno znati, pored činjenice da je i jedan od 6 službenih jezika u Vojvodini.

Škola stranih jezika Manhattan je lider na područiju Novog Sada što se kurseva mađarskog jezika tiče i među prvima je počela sa radom na ovim tematskim kursevima. Ubeđeni smo da smo kurs mađarskog jezika usavršili i da je ono što mi nudimo upravo ono što svakome ko želi da položi za mađarsko državljanstvo treba.

Trajanje kursa je 40 časova od 90 minuta, tj. oko 5 meseci u zavisnosti od tempa i dinamike rada, dogovorenih sa profesorom mađarskog jezika. U prilog ponude koju Vam nudimo, ide i to da je i sam profesor mađarskog jezika prošao proceduru dobijanja mađarskog pasoša i sam kurs se i kreće u tom pravcu – da Vas pripremi za polaganje testa neophodnog za dobijanje državljanstva. Takođe, profesor na kursu mađarskog jezika je i izvorni mađarski govornik, tj. mađarski jezik govori kao maternji.

Cilj nam je da se u našoj školi maksimalno dobro pripremite i da spokojni možete biti kad budete polagali ispit, a uz samo učenje pojmova i neophodnog znanja, nudimo Vam pomoć prilikom popunjavanja dokumentacije neophodne za aplikaciju. Moramo da napomenemo da kurs nije lak, da učenje mađarskog jezika i priprema za dobijanje državljanstva nije laka i da se morate motivisati da naporno radite.

NAPOMENA – usled pooštravanja uslova polaganja za mađarski pasoš kao i rukovodeći se obaveštenjima mađarskog konzula u Srbiji, moramo naglasiti da je neophodno da učenici znaju da ovo NIKAKO nije kurs učenja odgovora na pitanja na testu napamet, već kurs učenja mađarskog jezika, kako gramatike, pravila jezika tako i konverzacije. Svaki učenik koji upiše kurs u obavezi je i da ga završi i smatramo da samim tim što ste se prijavili za kurs, da se slažete sa tim uslovima.

Na kraju kursa, po završetku kompletnog učenja, svaki polaznik dobija sertifikat o pohađanom kursu, na mađarskom jeziku, koji dokazuje Vaše prisustvo na kursu Mađarskog jezika u školi Manhattan.

Naravno od Vas se očekuje, da pored školskog rada, radite i kod kuće jer Vas profesor mađarskog jezika stimuliše na samostalan rad. Cilj nam jeste da položite test i dobijete državljanstvo.