Kurs engleskog jezika

KURS ENGLESKOG JEZIKA

Engleski jezik, jezik celog Sveta i sa preko 380 miliona direktnih korisnika definitivno spada u najvažnije jezike, tj. jezik koji morate znati. Spada u grupu zapadnogermanskih jezika i ima status globalnog jezika, a četvrti je po redu što se rasprostranjenosti i broja korisnika tiče. Govori se u Velikoj Britaniji, SAD, Kanadi, Severnoj Irskoj, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi i mnogim drugim zemljama.

1. OPŠTI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Trajanje

 • 60-64 časa x 90 minuta
 • Grupe od 4 do 8 osoba

Nivo

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
 • FCE (First certificate in English)
 • CAE (Certificate in Advanced English)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English)

2. POSLOVNI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Trajanje

 • 60-64 časa x 90 minuta
 • Grupe od 4 do 8 osoba

Nivo

 • SVI

3. PRIPREME ZA MEĐUNARODNE DIPLOME

Trajanje

 • U zavisnosti od intenziteta kursa

Nivo

 • FCE
 • CAE
 • CPE
 • BEC
 • IELTS
 • TOEFL

4. OPŠTI KURSEVI KONVERZACIJE ENGLESKOG JEZIKA

Trajanje

 • 24 časa (24 x 60 minuta)
 • Grupe od 5 do 10 osoba

OPŠTI ENGLESKI:

 • Beginner – početni nivo 1
 • Elementary – početni nivo 2
 • Pre-Intermediate – niži srednji nivo
 • Intermediate – srednji nivo
 • Upper-Intermediate -viši srednji nivo
 • Advanced -napredni nivo

MEĐUNARODNO PRIZNATI SERTIFIKATI:

 • FCE (First Certificate in English)
 • CAE (Certificate in Advanced English)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English)
 • IELTS (International English Language Testing System)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language )